1.
Remigiusz. Prawo niesprzeczności jako istota tzw. znamion negatywnych typu czynu zabronionego pod groźbą kary (uwagi na marginesie art. 192 § 1 k.k. ). IN [Internet]. 30 wrzesień 2016 [cytowane 27 wrzesień 2023];10(3):121-35. Dostępne na: https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1148