Wąsek-Wiaderek, Małgorzata. „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego «kreujących» środek odwoławczy W Postepowaniu Karnym: Analiza Wykonania Wyroku W Sprawie K 30 11 Przez sądy orzekające W Sprawach Karnych”. Ius Novum 9, no. 3 (wrzesień 30, 2015): 31–55. Udostępniono kwiecień 20, 2024. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/403.