Walencik, Dariusz. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Maja 2022 r., Sygn. Akt III OSK 2273 21”. Ius Novum 17, no. 1 (marzec 20, 2023): 130–144. Udostępniono czerwiec 24, 2024. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1354.