Poniatowski, Piotr. „Odpowiedzialność Karna Za Uwolnienie (się) Osoby Prawnie Pozbawionej wolności W Prawie Niemieckim, Szwajcarskim, Austriackim I W Prawie Księstwa Liechtenstein ”. Ius Novum 17, no. 1 (marzec 20, 2023): 40–53. Udostępniono lipiec 13, 2024. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1349.