Kasprzyk, Piotr. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Listopada 2020 r., Sygn. Akt II OSK 1987/20”. Ius Novum 15, no. 2 (sierpień 18, 2021): 141-151. Udostępniono wrzesień 28, 2023. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1241.