Remigiusz. „Prawo niesprzeczności Jako Istota Tzw. Znamion Negatywnych Typu Czynu Zabronionego Pod Groźbą Kary (uwagi Na Marginesie Art. 192 § 1 k.K. )”. Ius Novum 10, no. 3 (wrzesień 30, 2016): 121-135. Udostępniono marzec 24, 2023. https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1148.