Łucarz, Katarzyna. „Przepadek a Instytucja Umorzenia postępowania Z Art. 62a Ustawy O przeciwdziałaniu Narkomanii”. Ius Novum, t. 11, nr 3, wrzesień 2017, s. 74-87, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/962.