Stefański, Ryszard. „Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwższego W Zakresie Prawa Karnego Materialnego Za 2016 R”. Ius Novum, t. 11, nr 3, wrzesień 2017, s. 198-20, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/953.