Nowakowski, M. “Glosa Do Wyroku Trybunału Konstytucyjnego Z Dnia 26 Czerwca 2013 R. Sygn. Akt K 33/12”. Ius Novum, vol. 9, no. 4, Dec. 2015, pp. 154-68, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/412.