Dąbrowski, R. “Ustalanie Stanu Faktycznego W Procesie Cywilnym W świetle Zmian obowiązujących Od Dnia 3 Maja 2012 Roku Na przykładzie Art. 207 k.p.C.”. Ius Novum, vol. 9, no. 4, Dec. 2015, pp. 118-33, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/409.