Głogowska, Magdalena. „Obiektywne różnicowanie pracowników a Sprawy Z Zakresu Dyskryminacji płacowej Ze względu Na płeć”. Ius Novum, t. 9, nr 3, wrzesień 2015, s. 85-105, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/406.