Wąsek-Wiaderek, Małgorzata. „Skutki wyroków Trybunału Konstytucyjnego «kreujących» środek odwoławczy W Postepowaniu Karnym: Analiza Wykonania Wyroku W Sprawie K 30 11 Przez sądy orzekające W Sprawach Karnych”. Ius Novum, t. 9, nr 3, wrzesień 2015, s. 31-55, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/403.