Stefański, Ryszard. „Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego W Zakresie Prawa Karnego, Prawa Karnego Skarbowego I Prawa Wykroczeń Za 2014 R”. Ius Novum, t. 9, nr 3, wrzesień 2015, s. 153-89, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/399.