Szczepanik, Rafał. „Projekt Ustawy «Przepisy ogólne Prawa Administracyjnego» Widziany Okiem Cywilisty”. Ius Novum, t. 9, nr 3, wrzesień 2015, s. 129-52, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/398.