Zgoliński, Igor. „W Kwestii «granic» występku znieważenia Z Art. 216 Kodeksu Karnego”. Ius Novum, t. 7, nr 2, czerwiec 2013, s. 48-57, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/222.