Wyrembak, J. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Katowicach Z Dnia 18 Stycznia 2013 Roku V ACa 730/13”. Ius Novum, t. 7, nr 2, czerwiec 2013, s. 211-9, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/217.