Stefański, R. „Przegląd Uchwał Izby Karnej I Izby Wojskowej Sądu Najwyższego W Zakresie Prawa Karnego Procesowego Za 2012 R.”. Ius Novum, t. 7, nr 2, czerwiec 2013, s. 174-10, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/216.