Szczepańska, I. „Rozwiązania O Charakterze Prorodzinnym W Polskiej Konstrukcji Podatku Dochodowego Od osób Fizycznych nieprowadzących działalności Gospodarczej”. Ius Novum, t. 7, nr 2, czerwiec 2013, s. 143-7, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/215.