Kamińska, Karolina, i Ryszard Strzelczyk. „Status Prawny spółki Partnerskiej”. Ius Novum, t. 7, nr 2, czerwiec 2013, s. 136-42, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/214.