Radecki, Wojciech. „Czeska Ustawa O odpowiedzialności Karnej osób Prawnych”. Ius Novum, t. 7, nr 1, marzec 2013, s. 42-63, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/208.