Filek, Bartłomiej. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego W Katowicach Z Dnia 7 Października 2011 r., II AKa 366 11”. Ius Novum, t. 7, nr 1, marzec 2013, s. 199-0, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/206.