Kosonoga, Jacek. „Glosa Do Wyroku Sądu Apelacyjnego We Wrocławiu Z Dnia 31 Maja 2010 r., II AKa 103 10”. Ius Novum, t. 7, nr 1, marzec 2013, s. 192-8, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/205.