Buonocore, Cosima. „Usługi Publiczne świadczone W Interesie Gospodarczym: Między Liberalizacją a Ochroną Interesu Publicznego”. Ius Novum, t. 7, nr 1, marzec 2013, s. 179-91, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/204.