Sadowski, Piotr. „Imigracja Do Zjednoczonego Królestwa Po II Wojnie światowej W świetle Zmian Brytyjskiego Prawa O Cudzoziemcach”. Ius Novum, t. 7, nr 1, marzec 2013, s. 163-78, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/203.