Stefański, Ryszard. „Przegląd Uchwał Izby Karnej Sądu Najwyższego W Zakresie Prawa Karnego Materialnego Za 2012 R”. Ius Novum, t. 7, nr 1, marzec 2013, s. 125-62, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/202.