Szałowski, Ryszard. „Ochrona Informacji Niejawnych a Prawo dostępu Do Informacji Publicznej”. Ius Novum, t. 7, nr 1, marzec 2013, s. 108-24, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/201.