Sekuła-Leleno, Małgorzata. „Przedstawienie Do rozstrzygnięcia Sądowi Najwyższemu Zagadnienia Prawnego budzącego poważne wątpliwości W postępowaniu Cywilnym ”. Ius Novum, t. 17, nr 2, maj 2023, s. 140-57, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1370.