Walencik, D. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Maja 2022 r., Sygn. Akt III OSK 2273/21”. Ius Novum, t. 17, nr 1, marzec 2023, s. 130-44, doi:10.26399/iusnovum.v17.1.2023.8/d.walencik.