Żukowski, L. J. „Rozwód a Dobro Dziecka Jako Przedmiot Badań W OZSS. Perspektywa Prawno-Psychologiczna”. Ius Novum, t. 17, nr 1, marzec 2023, s. 112-29, doi:10.26399/iusnovum.v17.1.2023.7/l.j.zukowski.