Doroszewska-Chyrowicz, Katarzyna. „Kryteria pierwszeństwa Udzielania Pomocy Medycznej a Ochrona godności człowieka ”. Ius Novum, t. 17, nr 1, marzec 2023, s. 93-111, doi:10.26399/iusnovum.v17.1.2023.6/k.doroszewska-chyrowicz.