Hrynicki, Wojciech M. „Przyczyny uzasadniające niezałatwienie W Terminie Sprawy Administracyjnej ”. Ius Novum, t. 17, nr 1, marzec 2023, s. 76-92, doi:10.26399/iusnovum.v17.1.2023.5/w.m.hrynicki.