Borski, Maciej. „Wsparcie Gospodarstw Domowych W związku Ze Zmianą Standardu Nadawania Naziemnej Telewizji Cyfrowej – próba Oceny przyjętych rozwiązań Normatywnych ”. Ius Novum, t. 17, nr 1, marzec 2023, s. 54-75, doi:10.26399/iusnovum.v17.1.2023.4/m.borski.