Poniatowski, P. „Odpowiedzialność Karna Za Uwolnienie (się) Osoby Prawnie Pozbawionej wolności W Prawie Niemieckim, Szwajcarskim, Austriackim I W Prawie Księstwa Liechtenstein ”. Ius Novum, t. 17, nr 1, marzec 2023, s. 40-53, doi:10.26399/iusnovum.v17.1.2023.3/p.poniatowski.