Laskowska, Katarzyna. „Rehabilitacja Nazizmu Jako przestępstwo W Kodeksie Karnym Federacji Rosyjskiej ”. Ius Novum, t. 17, nr 1, marzec 2023, s. 1-23, doi:10.26399/iusnovum.v17.1.2023.1/k.laskowska.