Rzewuska, Magdalena. „Przysposobienie Osoby pełnoletniej – Postulaty De Lege Ferenda”. Ius Novum, t. 16, nr 3, listopad 2022, s. 45-62, doi:10.26399/iusnovum.v16.3.2022.25/m.rzewuska.