Kulesza, C. „Niedopuszczalność Dowodu Z Prowokacji Policyjnej W Procesie amerykańskim I Niemieckim W świetle Orzecznictwa Sądu Najwyższego USA I ETPCz”. Ius Novum, t. 16, nr 2, sierpień 2022, s. 39-56, doi:10.26399/iusnovum.v16.2.2022.12/c.kulesza.