Stefańska, Blanka J. „ZATARCIE SKAZANIA OBEJMUJĄCEGO KARY ORZECZONE KUMULATYWNIE”. Ius Novum, t. 16, nr 1, marzec 2022, s. 117-32, doi:10.26399/iusnovum.v16.1.2022.7/b.j.stefanska.