Rogalski, Maciej, i Przemysław Szustakiewicz. „POJĘCIE I ZAKRES TAJEMNICY KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ”. Ius Novum, t. 16, nr 1, marzec 2022, s. 59-82, doi:10.26399/iusnovum.v16.1.2022.4/m.rogalski/p.szustakiewicz.