Balcarek, Szymon. „KLAUZULA LIQUIDATION PREFERENCEW ŚWIETLE SWOBODY UMÓW ORAZ WYBRANYCH INSTYTUCJI PRAWA HANDLOWEGO”. Ius Novum, t. 16, nr 1, marzec 2022, s. 45-58, doi:10.26399/iusnovum.v16.1.2022.3/s.balcarek.