Jasiuk, E., i R. Wosiek. „CROWDFUNDING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE – PROBLEMY EKONOMICZNE I PRAWNE”. Ius Novum, t. 16, nr 1, marzec 2022, s. 27-44, doi:10.26399/iusnovum.v16.1.2022.2/e.jasiuk/r.wosiek.