Ślebzak, Krzysztof, i Maciej Jakub Zieliński. „ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA FIRM AUDYTORSKICH – CZĘŚĆ 2”. Ius Novum, t. 16, nr 1, marzec 2022, s. 5-26, doi:10.26399/iusnovuim.v16.1.2022.1/k.slebzak/m.j.zielinsk.