Kasprzyk, Piotr. „Glosa Do Wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego Z Dnia 25 Listopada 2020 r., Sygn. Akt II OSK 1987 20”. Ius Novum, t. 15, nr 2, sierpień 2021, s. 141-5, doi:10.26399/iusnovum.v15.2.2021.18/p.kasprzyk.