Szustakiewicz, Przemysław. „Tajemnica przedsiębiorcy a Tajemnica przedsiębiorstwa W Sprawach Z Zakresu dostępu Do Informacji Publicznej”. Ius Novum, t. 15, nr 2, sierpień 2021, s. 41-50, doi:10.26399/iusnovum.v15.2.2021.13/p.szustakiewicz.