Kruk, Maria. „Siła I słabość Konstytucji RP Z 17 Marca 1921 R. : Rozważania W 100-Lecie Uchwalenia Polskiej Konstytucji Marcowej”. Ius Novum, t. 15, nr 2, sierpień 2021, s. 5-24, doi:10.26399/iusnovum.v15.2.2021.11/m.kruk.