Tkaczyk-Rymanowska, Katarzyna. „Refleksje Na Temat Art. 62 Ustawy O przeciwdziałaniu Narkomanii Na Tle Karnoprawnym I Konstytucyjnym”. Ius Novum, t. 15, nr 1, maj 2021, s. 47-66, doi:10.26399/iusnovum.v15.1.2021.03/k.tkaczyk-rymanowska.