Sosik, Robert. „Proporcjonalność wartości dóbr a Zasada współmierności Obrony Koniecznej W Polskim Prawie Karnym”. Ius Novum, t. 14, nr 4, grudzień 2020, s. 66-79, doi:10.26399/iusnovum.v14.4.2020.37/r.sosik.