Karpiuk , Mirosław. „Tereny zamknięte Ze względu Na obronność I bezpieczeństwo państwa Ustanawiane Przez Organy Administracji rządowej”. Ius Novum, t. 10, nr 4, grudzień 2016, s. 196-07, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1176.