Dąbrowski, Łukasz D. „Zastosowanie Art. 321 k.p.c. W Sprawach odwołań Od Decyzji Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”. Ius Novum, t. 10, nr 4, grudzień 2016, s. 157-69, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1174.