Gil, Damian. „Prawo Do Obrony W świetle Ostatnich Nowelizacji Kodeksu postępowania Karnego – Zagadnienia Wybrane”. Ius Novum, t. 10, nr 4, grudzień 2016, s. 120-32, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1169.