Jacek. „Skład sądu Na Rozprawie głównej”. Ius Novum, t. 10, nr 4, grudzień 2016, s. 83-101, https://iusnovum.lazarski.pl/iusnovum/article/view/1166.